Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Szkolny zestaw podręczników 2021/2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Przejdź do - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca społeczność Szkoły Podstawowej w Człopie, podzielona na 2 grupy: kl.1-7 oraz kl.8, uroczystymi apelami zakończyła rok szkolny 2020/2021. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Miasta i Gminy Człopa p. Jerzy Bekker, Wiceburmistrz p. Joanna Jastrzębowska, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i Infrastruktury Społecznej p. Regina Cieślak, Prezydium Rady Rodziców z Przewodniczącą p. Izabelą Głodowską, kierownicy jednostek organizacyjnych , ks. Mariusz Kałas, inspektor ds. oświaty p. Anna Grzech,  przedstawiciel Nadleśnictwa Człopa oraz rodzice. Po przemówieniu Pani Dyrektor Wiesławy Sieczki, wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Czytaj więcej o: Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Bezpieczni w wakacje

Przejdź do - Bezpieczni w wakacje

22 czerwca 2021r. gościliśmy w naszej szkole Policjantów: panią asp. Beatę Budzyń i pana post. Marcina Dobralowicza oraz pana mł. asp. Przemysława Koczmarę, którzy porozmawiali z uczniami o tym, jak bezpiecznie przebywać nad wodą i w górach, sprawdzili, czy uczniowie znają numery telefonów alarmowych, mówili o rozsądnym poruszaniu się w sieci internetowej. Przestrzegali, w grupach starszych przed zachowaniami demoralizującymi: ucieczki z domu, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów i sięganie po środki odurzające. Wśród uczniów klas III rozstrzygnięto konkurs na pracę plastyczną pt. ”Bezpieczni nad wodą”.

Czytaj więcej o: Bezpieczni w wakacje

Apele podsumowujące pracę w roku szkolnym 2020/2021

Przejdź do - Apele podsumowujące pracę w roku szkolnym 2020/2021

21 czerwca 2021r. w Szkole Podstawowej w Człopie odbyły się apele, podczas których Pani Dyrektor Wiesława Sieczka wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach szkolnych, powiatowych, okręgowych i wojewódzkich. Swoją obecnością zaszczycił społeczność szkoły również Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Pan Jerzy Bekker, który ufundował nagrody za konkursy profilaktyczne.

Matematyka w lesie

Przejdź do - Matematyka w lesie

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas I Szkoły Podstawowej w Człopie zrealizowali projekt edukacyjny pt. ,,Matematyka w lesie”, którego celem było nabywanie wiedzy i wykorzystywanie umiejętności matematyczno – przyrodniczych w praktyce. Uczniowie klas II-III kończyli realizację zadań, które były zaplanowane na poprzedni rok, jednak z uwagi na pandemię nie mogły być wówczas wykonane.

Czytaj więcej o: Matematyka w lesie

Pasowanie na czytelnika

Przejdź do - Pasowanie na czytelnika

Ze względu na trwającą pandemię i spowodowane nią kształcenie na odległość, dopiero 18 czerwca 2021r. uczniowie kl.1a i 1b zostali pasowani na czytelnika. Organizatorka, p.  Ewa Kogut, zapoznała dzieci z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i poszanowania książek oraz jak należy zachowywać się w bibliotece i czytelni. Po rozmowie, pierwszoklasiści odgadywali zagadki związane z biblioteką, bajkami i wierszykami. Następnie złożyły ślubowanie. Na zakończenie uczniowie otrzymali upominki książkowe i zakładki.

Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych

Przejdź do - Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych

W tym roku szkolnym spotkania ze szkołami ponadpodstawowymi odbywały się przede wszystkim on-line. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Człopie poznali kierunki i środowisko  szkół z powiatu wałeckiego: PCKZiU w Wałczu, RCKU w Wałczu oraz z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego: ZST w Trzciance. Ponadto 16.06.2021r. spotkali się z nauczycielkami ZS im.H.Sienkiewicza z Trzcianki, które opowiedziały o kierunkach kształcenia w szkole oraz przedstawiły prezentację o wydarzeniach z życia placówki.

Dzień Dziecka w klasach 6

Przejdź do - Dzień Dziecka w klasach 6

07.06.2021r. nad jeziorem Trzebin obyło się ognisko z okazji Dnia Dziecka w klasie VI c, które przygotowali rodzice uczniów , szczególne podziękowania dla pań : Patrycji Warszyckiej, Agnieszki Łakomy, Anety Kuriaty. Nad jeziorem uczniowie piekli kiełbaski, grali w piłkę plażową, badmintona .  Opiekunem grupy był wychowawca M. Chruścicki.

Uczniowie kl.6b, po zabawach integracyjnych w szkole, wybrali się do restauracji Gospoda w Człopie na desery lodowe ufundowane przez rodziców.   

16.06.21r. klasa 6a  uczestniczyła w zajęciach poza terenem szkoły. Celem wyjścia była integracja zespołu klasowego oraz promowanie działań  przeciwpożarowych.

Czytaj więcej o: Dzień Dziecka w klasach 6

Zero tolerancji dla agresji i przemocy!

Przejdź do - Zero tolerancji dla agresji i przemocy!

20.05.2021 w Szkole Podstawowej w Człopie przeprowadzono akcję  pn. „Zero tolerancji dla agresji i przemocy”, której celem było zdefiniowanie pojęcia „agresja”, „przemoc” oraz wskazanie sposoby radzenia sobie z nimi.  Na godzinach wychowawczych w klasach VI-VII wychowawcy przedstawili i omówili prezentację  przygotowaną przez  uczniów klasy VI c -B. Szemczyńskiego, J. Mazurka, J. Warszycką, M. Bierbasz-Juchnowicz.

Czytaj więcej o: Zero tolerancji dla agresji i przemocy!

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Przejdź do - Kubusiowi Przyjaciele Natury

W  roku szkolnym 2020/2021 uczniowie kl.1-3 Szkoły Podstawowej w Człopie zrealizowali  ogólnopolski program edukacyjny pn. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego celem była proekologiczna edukacja i zachęcenie dzieci do ruchu już od najmłodszych lat. Podczas zajęć uczniowie uczyli się troszczyć o środowisko naturalne, poznali podstawowe zasady ekologii i dowiedzieli się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznały korzyści płynące z ruchu.

Czytaj więcej o: Kubusiowi Przyjaciele Natury