Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. Z tej okazji w szkole odbyły się apele w grupach wiekowych.

Czytaj więcej o: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Przejdź do - Konkurs%20BRD%202016

Policjanci z wałeckiej jednostki, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Człopie i Stowarzyszenie Rodzin Parafii św. Antoniego byli organizatorami XXXIX Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W zmaganiach wzięło udział 16szkół - 10 podstawowych i 6 gimnazjalnych.

Czytaj więcej o: Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

"Kulturalny czwartek"

Przejdź do - Koncert%20muzyki%20hiszpańskiej

27 kwietnia w PNCKiS  uczniowie Szkoły Podstawowej w Człopie wzięli udział w koncercie muzycznym pt.: „Muzyczna podróż do Andaluzji”.

Czytaj więcej o: "Kulturalny czwartek"

"Zakładka z motywem SKO"

Przejdź do - Konkurs%20na%20zakładkę

W ramach działalności SKO w miesiącu kwietniu został ogłoszony konkurs pt.: „Zakładka z motywem SKO”.

Czytaj więcej o: "Zakładka z motywem SKO"

Podsumowujące apele

Na apelach szkolnych podsumowano osiągnięcia klas za miesiąc marzec i kwiecień.

Czytaj więcej o: Podsumowujące apele

Akcja "100 mln drzew do 2017 roku"

W ramach współpracy Szkoły Podstawowej z Nadleśnictwem Człopa uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat odnawiania drzewostanu pt.: "100 mln drzew do 2017 roku" prowadzonych w leśnictwie Grodzisko.

Czytaj więcej o: Akcja "100 mln drzew do 2017 roku"

Sprawdzian szóstoklasisty

5 kwietnia wszyscy uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu, napisanie którego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Czytaj więcej o: Sprawdzian szóstoklasisty

Konkursy z języka niemieckiego

W szkole odbyły się konkursy z języka niemieckiego.

Czytaj więcej o: Konkursy z języka niemieckiego

Szkolny Dzień Profilaktyki

Dzień 5 kwietnia 2016r. był, dla kl. I – V, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W związku z tym w godzinach od 8.00 do 12.30 odbywały się zajęcia profilaktyczne wg harmonogramu opracowanego dla poszczególnych grup wiekowych.

Czytaj więcej o: Szkolny Dzień Profilaktyki

Obóz językowy

Euroweek 2016

Już po raz trzeci grupa uczniów, którzy uczą się języka angielskiego, w dniach 2-6 kwietnia 2016 roku uczestniczyłaprogramie "EuroWeek – Szkoła Liderów".

Czytaj więcej o: Obóz językowy